Springstof Trainingen

Meer aandacht voor verbeeldingskracht en creativiteit in het onderwijs. Dit is iets waarvoor ik mij graag inzet. Met Springstof Trainingen werkte ik vele jaren met veel plezier aan deze missie. 

DE VRAAG

Binnen dit project namen Karin Gerfen en ik zelf het initiatief om een ontwerp-onderzoek te ontwikkelen voortvloeiend uit ons gezamenlijke werk voor het expertise centrum van ArtEZ. 

DE OPLOSSING

Creativiteit gezocht!

We richtten voor onze misse en project een maatschap op: Springstof trainingen. We vonden een sterke en ondernemende partner in Florion. Maar legden ook verbinding met het Fonds voor Cultuurparticipatie die qua doelstelling perfect aansloot bij onze missie. Het fonds steunde het project met een subsidie van €200.000.

Een project waarbij zowel de zakelijke als de artistieke leiding bij mij en Karin lag. 

  • Een ontwerp-onderzoek naar creativiteit in de vorm van deskundigheidsbevordering van leerkrachten, directeuren en bestuurders waarbij de visievorming op kunst en cultuur en het (herschrijven) van het beleidsplan en een bijpassend activiteitenplan per school onderdeel zijn.
  • Aandacht voor zowel kunst als middel in de bestaande methoden, als kunst als doel. 
  • Werken vanuit de leervraag van de leerkracht, directeur en bestuurder en daarnaast focus op een onderzoeksgebied per locatie. 
  • Werken aan professionalisering vanuit de bestaande ervaring en expertise, zodat cultuuronderwijs ingebed wordt in de gehele school.

HET PROCES

We koppelden onze missie aan partners die meerjarig wilden investeren en zo creëerden we een eigen speelveld. Niet alleen voor onszelf maar ook voor andere professionals zoals Elke Wiss en Sarah Rienstra die o.a. deel uitmaakten van ons team van trainers.

Autonomie & vrijheid

Ik houd van projecten met een heldere missie,  korte lijnen en daadkracht. Door het project zowel artistiek inhoudelijk als zakelijk te leiden konden Karin en ik snel schakelen en autonoom beslissen. Het vertrouwen en het ruimte die onze partner Florion ons hierbij gaf was natuurlijk goud waard.

 

RESULTAAT

In de periode van 2016 t/m 2018 gingen we aan de slag met vijf scholen voor primair onderwijs.

Bekijk hier een video

Ontwikkeling product

Voor alle betrokkenen van het project is een ook kaartspel ontwikkeld vanuit de gedachte dat er een blijvend visueel en verrassend element moet zijn voor de leerkracht. De set is door Springstof ontworpen, deels op maat voor Florion. Uitnodigend en inspirerend voor zowel leerkracht als leerling. In dit kaartspel wordt aandacht besteed aan creatieve gedragsindicatoren. Hoe herken ik dit proces bij mezelf en bij de kinderen? 

Wil je ook met mij aan de slag? Stel hier je vraag.