Ik zet je aan en ben weer weg.

Zo help ik ideeën realiseren

Als adviseur voor beleid en producties van culturele organisaties. Zo versterken we samen de impact, originaliteit en zeggingskracht van beleid en de uitvoering. Altijd vanuit geloof in de kracht van een goed idee.

samenwerking met Poppodium Hedon

productiehuis

Samen het culturele makersklimaat versterken.

lees verder

“Show me the money!”

Adviseur en leermeester fondsenwerving en subsidies

Veel mensen kennen mij als specialist in fondsenwerving en subsidies voor de cultuursector. Hiervoor kloppen theaters, poppodia, musea en festivals vaak als eerste bij mij aan. Dan help ik ze. Niet door het voor ze te doen, maar we doen het samen. Dat maakt de kans op succes groter.

Want zelf kun je de waarde van jouw idee het best overbrengen. Ik deel mijn kennis, creëer overzicht en wijs de weg. Weerstand tegen de gevreesde ‘taaie stof’ neem ik weg. Ik maak het zelfs opwindend en uitdagend. Ik beloof dat je het leuk vindt. Dat lukt altijd.

lees verder

Strategie = durven kiezen wat je (niet) doet

Versterken beleid en culturele producties

Ik help organisaties en makers in de cultuursector met het versterken van hun beleid, producties en de uitvoering. Want een helder plan, heeft meer resultaat en impact. Ik adviseer daarbij met veel creativiteit en gevoel voor strategie. Ik spiegel en help om duidelijke keuzes te maken: wat doe je wel en wat juist niet?

Waar nodig verstevigen we de uitvoering, de verbindingen tussen mensen en hun betrokkenheid. Naast de strategie en uitvoering kan ik ook meedenken over artistieke processen. Altijd gericht op het vergroten van de kracht van het idee.

lees verder

Je leert meer door een uur spelen dan een jaar praten

Ruimte voor het delen van ideeën

Met mijn trainingen creëer ik ruimte om expertise en ervaring te delen. Ik breng kennis in de organisatie, motiveer en verleid mensen om mee te werken en mee te denken. Dit vergroot de betrokkenheid, het draagvlak en het maakt de uitvoering krachtiger.

Mijn trainingen zijn persoonlijk, speels én resultaatgericht. Ik sta daarbij achter de mensen die het moeten doen. Niet alleen als coach, maar als adviseur. Ik geef ook mijn mening. Daarna bruis je van de ideeën om het zelf te doen.

lees verder

Zo maken we ideeën mogelijk

Hoe ik werk en waarom

Ik studeerde bij de faculteit theater van ArtEZ Hogeschool voor de kunsten.  Ik koos daarna bewust voor een gemixte beroepspraktijk waarin ik kennis van zaken mix met kennis van artistieke processen. Ik breng structuur in de chaos, geef richting aan de uitvoering en creëer verbindingen tussen mensen.

Ik werk op een persoonlijke manier, vooral vanuit nieuwsgierigheid en interesse in mensen. Maar wel met daadkracht. Ik houd van doen, praktisch en de vaart erin! Bij de Hogeschool voor de kunsten Utrecht (Kunst & Economie/ Experience design) leerde in meer over leren met principes van game design, ontwerpend onderzoeken en het activeren van het creatief vermogen binnen organisaties. Daarmee tillen we de uitvoering van beleid en producties naar een hoger niveau. Daar krijgt iedereen energie van.

lees verder