Advies projectmanagement

WOEST is een aanjager van vernieuwing in het veld van cultuureducatie; een onderwijslaboratorium; een inspiratiebron voor docenten en anderen die met jongeren werken. 

Kunstenaars, docenten en jongeren ontwikkelen samen het aanbod van WOEST. Na het festival scherpen de cultuureducatieprofessionals hun workshops verder aan tot een bruisend nieuw aanbod voor scholen. Zo werkt WOEST als vliegwiel voor nieuwe vormen van cultuureducatie.

De vraag van Stadkamer

Nadat ik drie subsidieregelingen had begeleid binnen Stadkamer vroeg de organisatie mij om mee te kijken in de organisatie- structuur van Festival Woest. De opdracht aan mij was: Zorg voor een doelmatige inrichting van de projectorganisatie. Geef richtlijnen en breng structuur aan in het proces met als doel Woest efficiënter en beter beheersbaar te organiseren.

HET PROCES

Binnen Festival Woest vindt continue een creatieproces plaats. Het is gevoelsmatig nooit af. Er ontstaan altijd nieuwe ideeën. Het is de kunst om in de projectaanpak van zo’n type project een juiste mix te vinden van routine en improvisatie.

In samenwerking met Stadkamer en het projectteam van Woest heb ik in een periode van zeven maanden gewerkt aan het neerzetten van een stevige structuur in de projectorganisatie met als aandachtspunt de ruimte voor creatie. 

 

Ik verdeelde mijn aanpak in 3 fases

Fase 1:  verhelderen

Het verhelderen van zaken met betrekking tot omvang, de impact, de kwaliteitseisen en de hoeveelheid beschikbare middelen. Over hoe gek of innovatief het mag zijn (of hoe behoudend). Waar liggen de mogelijkheden en beperkingen en hoe wil je samenwerken? Wie zijn belanghebbenden etc. We brachten het krachtenveld in beeld. We keken ook naar de teameffectiviteit: De samenstelling van het team, samenwerking in het team, leiderschap van het team en het bekijken van het grotere geheel waarbinnen het team opereert: de teamomgeving.

Fase 2: Het Maakproces

Het creatieve proces binnen het project.

Fase 3: Afronden

Het afronden van (delen van) het project. Het bepalen van de waarde die is gemaak en het invlechten van het resultaat in de organisatie. 

Vanaf het moment dat de structuur was uitgezet deed ik een stap terug. Ik was op afstand bereikbaar en betrokken.

Resultaat

  • Verlagen risico’s (organisatorisch maar ook financieel).
  • Meer draagvlak binnen de gehele organisatie voor het project