Opzet fonds innovatie & vernieuwing

In Stadkamer komen werelden van informatie, taal, kunst en cultuur op een spannende manier samen. Stadkamer draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van Zwollenaren en het vergroten van hun maatschappelijke kansen. 

Gemeente Zwolle vroeg Stadkamer het Cultuurfonds Vernieuwing en Innovatie in Zwolle uit te voeren. Het Cultuurfonds is bedoeld om door middel van de verstrekking van een financiële bijdrage vernieuwing en innovatie van het Zwolse culturele klimaat te faciliteren. Stadkamer vroeg mij, als expert op het gebied van fondsen en subsidies, hiermee aan de slag te gaan.

De vraag

  • Leid het proces van het bedenken en uitwerken van het Cultuurfonds Vernieuwing en Innovatie.
  • Onderzoek welk concept goed past bij de doelstelling van het fonds maar ook bij de werkwijze en draagkracht/ personele bezetting van Stadkamer.
  • Betrek binnen dit onderzoek experts uit het Zwolse werkveld van professionele kunsten.
  • Vertaal de regeling naar de praktijk: maak een plan voor twee rondes. 
  • Coördineer de eerste ronde van het fonds (aansturen organisatie intern)

De oplossing

Ik vertaalde de regeling Pitcher Perfect 010 van de gemeente Rotterdam naar een regeling voor gemeente Zwolle: Art Pitch 038.

Tijdens een Art Pitch 038  avond presenteer je je plan in maximaal vijf minuten aan een publiek. Samen met de andere pitchers bepaal je aan het einde van de avond welke initiatieven een bijdrage krijgen uit het fonds. Per avond doen maximaal twintig deelnemers mee. Er is geen jury en publiek is van harte welkom.

Art Pitch 038 is gericht op het stimuleren en prikkelen van
kunstbeoefenaars tot vernieuwing, innovatie en experiment van kunstuitingen en/of cultureel ondernemerschap.

Het proces

Ik kwam niet meteen op het idee om een formule van Rotterdam als basis te nemen. Voor het vinden van een format voor deze regeling organiseerde ik eerst expert-sessies waarin met ik met betrokken partijen ging sparren over de vorm van het fonds. Onder vorm versta ik: Wijze van aanvragen, beoordelingsmethodiek en wijze van toekennen.
Deze expert-sessies werden door mij inhoudelijk voorbereid en geleid.

Men gaf nadrukkelijk de feedback om in de regeling niet te definiëren wat innovatie binnen de kunst is. Het is aan de kunstenaar zelf om dit te bepalen.

Ik broedde vervolgens op een regeling waarbij de doelgroep autonomie en vertrouwen krijgt om te experimenteren. Want zonder experiment en de kans om te mogen falen geen vernieuwing. Na enig speurwerk vond ik een regeling in Rotterdam. Deze regeling bleek perfect aan te sluiten bij het mechanisme dat ik zelf voor ogen had. Rotterdam deelde al haar kennis en onderzoek. Super inspirerend!

Ik schreef de regeling voor Zwolle, specifiek passend bij het cultuurbeleid van de gemeente, en alle bijbehorende documenten om het fonds uitvoerbaar te maken. Van methode van beoordelen, tot de briefing voor de vormgeving tot het draaiboek voor de pitchavond. Daarbij leidde ik het team binnen Stadkamer dat aan de slag ging met de uitvoering van de regeling.

Resultaat

Op 4 juli 2017 organiseerden we de eerste Art Pitch 038 in Zwolle. Binnen een sfeervolle en informele setting op het dak van Stadkamer presenteerden 20 Zwolse makers hun plan. 10 makers kregen een toekenning uit het fonds. Nu, in 2023 loopt de regeling nog steeds. Van alle opdrachten die ik tot nu toe deed ben ik op deze het meest trots!

Ik deel mijn kennis over fondsen en subsidies graag. Wil je meer leren over fondsenwerven? Volg dan een training bij mij. 

 

 

Fotografie: Veenstra Visueel