TheaterLAB Zwolse Theaters

Twee Zwolse theaters – Schouwburg Odeon en Theater De Spiegel – hebben vernieuwing, creativiteit en service hoog in het vaandel en hebben een verbindende rol binnen de cultuursector. In 2016 begonnen zij samen met Deltion het TheaterLAB: ‘een huis waar talentontwikkeling, jonge kunst en experimenten gehonoreerd worden’.

De vraag aan mij

 • Hoe kunnen wij als Zwolse Theaters maximaal in contact komen met studenten van het Deltion College (mbo), die nu in de kelder van De Spiegel hun lessen volgen?
 • Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor het TheaterLAB? Denkend aan: onderwijs, sponsoren, partners en fondsenwerving.

De oplossing

Voor Zwolse Theaters ontwikkelde ik een plan van aanpak voor de opstartfase van het TheaterLAB: een startdocument als stevig fundament voor het beleid. Met als belangrijke resultaten:

 • In kaart brengen startsituatie (o.a. intensieve gesprekken met alle belanghebbenden).
 • Uitwerking (specificatie) van de doelstellingen.
 • Neerzetten van twee inhoudelijke pijlers voor het concept TheaterLAB.
 • Heldere structuur voor gefaseerde opstart binnen de organisatie en samenwerking met partners.
 • Oplossingsmatrix met facilitaire randvoorwaarden.
 • Advies financiering.
 • Aanbevelingen en instructies voor projectmanager (concrete vervolgstappen)

Na de presentatie van het plan was de opdracht voor mij (voorlopig) afgerond. Een partner van Buro Ruis bleef een jaar lang voor één dag per week aan het TheaterLAB verbonden om het plan stevig neer te zetten.

Het proces

De Zwolse Theaters raadpleegden mij al enkele jaren regelmatig als zij advies nodig hadden over
educatiebeleid of bereik van jongeren. We sparden ook vaak over nieuwe concepten om jongeren in de toekomst aan het theater te binden. De vraag om mee te werken aan het TheaterLAB was een mooi en logisch vervolg.

Tijdens een eerste gesprek vraag ik altijd diep door over het waarom achter een idee en de bijbehorende wensen en gedachten. Wie zit erop te wachten? Wat zijn de motieven? Is het idee haalbaar? Bij de Zwolse Theaters voerde ik dit gesprek met Margreet Wieringa, een opdrachtgever met een heldere visie, lef en een inspirerende stijl van ondernemen.

Ze koppelde mij aan Justin Daems van Buro Ruis als partner voor de uitvoering. Samen kozen wij voor een praktische en persoonlijke aanpak. Wij keken mee bij lessen van de opleiding Artiest van Deltion en luisterden naar studenten, docenten en de medewerkers van de Zwolse Theaters. Zo verzamelden wij informatie voor de planvorming, ideeën en aanbevelingen. We werkten snel. Binnen enkele weken lag er een helder plan van aanpak. Klaar om direct mee aan de slag te gaan.

“Jouw meerwaarde is: creativiteit, bakken ervaring, een kritische blik en een goed gevoel voor strategie.”
(Justin Daems, Buro Ruis)

 

 

 

Resultaten

Het TheaterLAB is tegenwoordig een samenwerkingsverband tussen de Zwolse Theaters, Deltion College, ArtEZ en het Cibap. Het is een plek waar het onderwijs (kunstvakken) of talentvolle creatieven zich bij kunnen aansluiten. Het LAB is een community waar aanbod wordt georganiseerd en waar vrije ruimte is om te spreken, spelen, feesten en te ontwikkelen.

Het TheaterLAB organiseert nu:

 • Masterclasstrajecten voor gezelschappen.
 • Bezoek door studenten aan voorstellingen en reflectie op het werk.
 • Werkruimte voor deelnemende studenten ‘The White Cube’.
 • LABdag in het Papenstraattheater.
 • Stage plaatsen.

Wil je ook met mij aan de slag? Stel hier je vraag.