“Show me the money!”

Veel mensen kennen mij als specialist in fondsenwerving en subsidies voor de cultuursector. Hiervoor kloppen theaters, poppodia, musea en festivals vaak als eerste bij mij aan. Dan help ik ze. Niet door het voor ze te doen, maar we doen het samen. Dat maakt de kans op succes groter.

Want zelf kun je de waarde van jouw idee het best overbrengen. Ik deel mijn kennis, creëer overzicht en wijs de weg. Weerstand tegen de gevreesde ‘taaie stof’ neem ik weg. Ik maak het zelfs opwindend en uitdagend. Ik beloof dat je het leuk vindt. Dat lukt altijd.