Teamtraining – Aan de slag met beleid

Het Van Gogh Museum heeft als kerntaak het leven en werk van Vincent van Gogh toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Het museum is van mening dat kunst verrijkt en inspireert en vindt het belangrijk dat mensen hiermee al vroeg in aanraking komen.

DE VRAAG

Ontwerp een middagprogramma waarin wij als team eerder opgedane inzichten over inclusiviteit verwerken binnen nieuw beleid. (15 personen). Stimuleer hierbij alle aanwezige teamleden om inzichten te delen.

DE OPLOSSING

Ruimte voor autonomie en eigen expertise

Ik ontwierp wat ik noem een WerkLAB: ‘op maat’ werkvormen waarbij je zelf kiest wat en met wie je gaat werken. Ieder teamlid onderzoekt hoe hij/zij vanuit een intrinsieke motivatie en vanuit eigen expertise aan de slag kan met de geschetste visie en ambitie van het museum op het gebied van inclusiviteit.

De werkvormen in het Lab bestaan uit denktechnieken waarbij je creativiteit tot maximale kracht komt of waarbij je gaat kijken vanuit een ander perspectief. Na een uur werken in het Lab formuleert iedere medewerker eigen inzichten en een doelstelling of idee. Dit wordt vervolgens gepresenteerd aan het team.

HET PROCES

Persoonlijke connectie met een beleidsthema

Voorafgaand aan de bijeenkomst bezocht ik het Van Gogh Museum. Samen met drie teamleden (kernteam) bereidde ik het middagprogramma voor. Hoe maak je een persoonlijke connectie met een beleidsthema waardoor je gemotiveerd in beweging komt? Hoe kom je samen in de actiestand? Ik vroeg het kernteam ‘voorwerk’ te doen waarmee ze collega’s richtlijnen en inspiratie konden geven binnen het beleidsthema.

Vanzelfsprekend bezocht ik ook uitgebreid het museum en las ik veel over van Gogh en het gekozen beleidsthema Inclusie.

Ik formuleerde scherpe doelstellingen en werkte het programma verder uit. Ik droeg meerdere programma onderdelen aan waaruit het kernteam kon kiezen. Wat past bij dit team?

RESULTAAT

  • Ieder teamlid kan benoemen hoe/hij zij aan de slag gaat met het beleidsthema d.m.v. een doelstelling en minimaal 1 concreet idee (dit mag een schets zijn)
  • Teamleden delen ideeën, stellen vragen en voorzien elkaar van advies.

Foto credits foto in header: Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)