Stappenplan voor fondsen werven zonder drempelvrees

Stel: je hebt een goed idee. En je werkt als creatief ondernemer of voor een culturele organisatie.
Maar je hebt nog geen financiering voor dit goede idee. Het mooiste is natuurlijk als je dit kostendekkend kunt realiseren met bijvoorbeeld (kaart)verkoop, sponsoring of horecaopbrengsten. De bijdrage uit een fonds of subsidie kan natuurlijk ook welkom zijn. Fondsen werven biedt je mogelijk ook extra kansen om je bereik te vergroten of kwaliteit te verbeteren. Veel mensen hebben drempelvrees voor fondsenwerving. Dat is niet nodig. Dit stappenplan helpt je snel op weg.

Moet je wel aan fondsen werven beginnen?

Maar eerst nog even dit. Deze vraag klinkt misschien gek, maar je hebt meer vrijheid als je werkt zonder subsidies of fondsen. Want na het fondsen werven, kleven aan het geld van een subsidie of fonds ook eisen. Je moet de bestedingen verantwoorden. Vaak is het gemeenschapsgeld. Daarmee moet zorgvuldig worden omgegaan. Wil je die eisen wel? En kan je de uitgaven ook verantwoorden? Lees dan vooral verder.

Zo begon ik zelf (ooit)

Toen ik 23 was, solliciteerde ik bij Kunstbende. Deelname aan Kunstbende is voor jongeren gratis. Dit kan worden gerealiseerd door de bijdrage van o.a. landelijke fondsen, gemeente en provincie die de visie en doelstelling van Kunstbende ondersteunen. Op de vraag of ik ervaring had met fondsen werven en subsidies antwoordde ik brutaal en volmondig: JA! In werkelijkheid had ik nog geen benul. Een klein leugentje om eigen bestwil en gelukkig kwam het helemaal goed.  Van mijn ervaren collega’s leerde ik de kneepjes van het vak. Ik keek het af. Ik stond vaak met een stapeltje papier en een rode pen naast hun bureau. En ik durfde hele domme vragen te stellen. Die werden gelukkig liefdevol beantwoord. Dat gun ik iedereen! En nu help ik anderen hierbij.

Fondsenwerving: doe het samen!

Veel mensen die ik begeleid bij fondsenwerving, vertellen mij in alle eerlijkheid dat ze het spannend of een grote last vinden om bij hun organisatie verantwoordelijk te zijn voor de financiering. Wat als het niet lukt? Ligt het dan aan mij? Ik kan ze vaak geruststellen. Er zijn veel factoren die meespelen bij de toekenning van een aanvraag. In alle gevallen is het daarom prettig om dit proces niet helemaal in je eentje te doen.

Vraag daarom partners of andere belanghebbenden om mee te denken en te lezen. Vraag om feedback en tips. En vergeet ook de beleidsmedewerker niet die verbonden is aan de regeling. Mail of bel die om je aanvraag te bespreken. Die medewerker is ook gebaat bij een kwalitatieve goede aanvraag.

Stappenplan voor fondsen werven

Ga je aan de slag met fondsen werven? Dit stappenplan helpt je snel op weg. Ik schets in grote lijnen wat een slim plan van aanpak is.

Stap 1: Wat wil je precies?

Formuleer scherp wat het doel van je idee is. Wat wil je bereiken?

Stap 2: Schets de kosten en mogelijke inkomsten

Maak een inschatting van de kosten. Wat heb je allemaal nodig en wat kunnen bronnen van inkomsten zijn?

Stap 3: Maak een keuze

Heb je een tekort in je dekking? Mogelijk kan een fonds of subsidie je ondersteunen. Wil je hiervoor fondsen en subsidies aanschrijven? Heb je voldoende tijd om dit te realiseren?

Stap 4: Zoek fondsen

Zoek fondsen en subsidies die echt goed aansluiten bij het doel van je project.  Neem de tijd om regelingen zorgvuldig te lezen en zoek naar een goede inhoudelijke match.

Kijk ook goed naar de planning. Bij veel fondsen moet je vier maanden voor de uitvoeringsdatum je aanvraag indienen. Red je dat nog? Kom je er zelf niet uit? Kun je niets vinden? Schakel hulp in. Geef het niet op! Vaak is er meer mogelijk dan je vooraf denkt.

Stap 5: Check de criteria

Heb je fondsen en subsidies gevonden die matchen met je doelen? Mooi! Ieder fonds heeft een lijstje met criteria en spelregels. Kijk hier goed naar. Het is heel belangrijk dat je dit zorgvuldig doet. Voldoe je echt aan de eisen? Op veel websites kun je dat zien door enkele vragen te beantwoorden. Is het niet duidelijk voor je? Bel dan even met een beleidsmedewerker.

Stap 6: Aan de slag

Nu is het tijd om te gaan schrijven! Schrijf een beknopt projectplan, een begroting en vul de formulieren van het fonds of de subsidie in. Kijk goed bij de voorwaarden van het betreffende fonds. Wat moet je allemaal omschrijven? Wat willen ze beoordelen?

Binnenkort deel ik een checklist waarmee je zelf kunt beoordelen of je niets vergeten bent. Via mijn nieuwsbrief blijf je op de hoogte. Het is jammer als je aanvraag wordt afgewezen omdat hij niet compleet is.

Stap 7: Nakijken

Laat je werk nakijken door een setje frisse ogen. Is het idee helder omschreven? Zijn de doelen scherp? Is de begroting goed opgesteld? En ook heel belangrijk: zitten er geen domme foutjes in je tekst of opmaak?

Stap 8: Indienen van de aanvraag

Dien alle vereiste documenten in bij het fonds. Vraag om een ontvangstbevestiging. Dan breekt de periode aan van afwachten en hopen op een positief bericht!

Hopelijk is je drempelvrees met deze tips al iets verlaagd. Ik wens je heel veel succes met het realiseren van je ideeën. Daar gaat het immers om. Heb je nog vragen? Laat het mij gerust weten.

Meer lezen over dit onderwerp? Lees het artikel Starten met fondsenwerven

Samen met mij aan de slag? Lees verder via de onderstaande links

Begeleider bij fondsenwerven of Fondsenwerven

Laat hier je gegevens achter voor meer informatie