Advies

Het leiden van een project in de creatieve sector vraagt om een specifieke aanpak. Waarom? Creatieve creatie heeft chaos nodig. Voor de creatieven is het project gevoelsmatig nooit af is. Er komen altijd nieuwe ideeën. Het is daarom de kunst om in de werkwijze een juiste mix te vinden van routine en improvisatie.

Met mijn aanpak zet ik een stevige structuur in de (project)organisatie zonder alle ruimte voor creatie er uit te wringen. Het spel van chaos toelaten en steeds opnieuw weer orde vinden is het allermooiste van mijn vak. Zo geven we ruimte aan het creatieve proces en komen we samen tot vernieuwende resultaten.

Eenmalig of een traject

Als adviseur ga ik voor jouw organisatie aan de slag. Als extra ‘denkvermogen’ of om specifieke kennis toe te voegen. Ik motiveer met mijn energie en doelgerichte aanpak en breng vaart in het proces.

Versterken en versnellen

Voor korte tijd ben ik een sparringspartner, spiegel en adviseur. Dat kan eenmalig tijdens een advies sessie van minimaal 2 uur, maar ook voor een langere periode voor bijvoorbeeld de opstart van een nieuwe organisatie of project.

Kennisgebieden:

Kunstbeleid, fondsen & subsidies, zakelijke leiding culturele producties.

Check mijn LinkedIn profiel voor een compleet beeld van mijn werkervaring.

Resultaten

Geen concessies – we gaan voor 100%

 • Van ‘abstracte’ situatie naar een concreet verhaal dat mensen motiveert en in beweging brengt
 • Structuur in het (creatief) proces
 • Maximaal benutten expertise en denkkracht (persoon of team) van de organisatie
 • Avontuur – onmogelijke ideeën mogelijk maken – lef
 • Motivatie en energie om het beste eruit te halen

Maar ook:

 • Vergroten impact & kwaliteit van beleid of projectconcept waardoor je anderen mee krijgt in de gewenste richting
 • Glasheldere en werkbare doelen – vaart in het proces
 • Oplossingsgericht denken en handelen

Nog een stapje concreter:

 • In kaart brengen startsituatie (o.a. intensieve gesprekken met alle belanghebbenden).
 • Uitwerking (specificatie) van de doelstellingen.
 • Heldere structuur voor gefaseerde opstart binnen de organisatie en samenwerking met partners
 • Advies financiering.
 • Advisering of coaching projectmanagers

Lees hier hoe ik Zwolse Theaters adviseerde bij de realisatie van het TheaterLAB.

Leer hier hoe ik projectmanagers ondersteun bij het soms zo taaie en saaie fondsenwerven.

Realiseer ideeen.

Maak slimme keuzes.

Laat hier je gegevens achter voor meer informatie