Poppodium Hedon

Hedon Productiehuis is een eigen innovatief productiehuis dat zich richt op het ontwikkelen van nieuw cultureel programma, talentontwikkeling en het creëren van verrassende producties.

Vanuit Hedon werk ik voor artiesten zoals Rico, Bertolf, Nonchelange, Naber, Robin Scherpen, Paceshifters, Tricklebolt, Tangerine, etc. Lees meer over deze mooie samenwerking.

De vraag

Versterk Hedon Productiehuis op het gebied van fondsenwerven en ondernemerschap voor podiumkunst.

De oplossing

Subsidies & fondsen

 • Coördinatie van activiteiten ten behoeve van fondsenwerving
 • Subsidiescans (welke regelingen zijn er, passend bij de (beleids)doelen)
 • Instructie & feedback op projectplannen, begrotingen en formulieren.
 • Aanleveren van een basis projectplan waardoor men snel de inhoud verzamelt voor een aanvraag. Het uitvoerende werk voor het aanvragen van fondsen en subsidies is een samenwerking met de betreffende projectmedewerker of manager die in grote mate de inhoud aanlevert.

Projectmanagement van creatieve processen, eigenheid, ondernemerschap

 • Makers-gesprekken over (artistieke) visie
 • Reflectie op artistiek en zakelijk werk en het uitzetten van nieuwe doelen
 • Advies projectbegrotingen van podiumproducties en verdienmodellen

Beleid & Strategie

 • Advies inhoudelijke en financiële strategie t.a.v. projectsubsidies en meerjarige subsidies ten behoeve van het veilig stellen van de continuïteit van het productiehuis.
 • Het leiden van de uitvoering van deze subsidietrajecten, in nauwe samenwerking met de manager.

Het proces

Goed fondsenwerven is teamwork. Een proces waarin je slim gebruik maakt van elkaars talent om een idee van de grond te tillen. Daarbij is het ook de kunst om het maximale uit ieders inzet te halen.

Het proces van fondsenwerven wordt door medewerkers ervaren als moeilijk. Dat is met mijn hulp niet anders.  Ik ben daarbij ook nog eens zeer kritisch op de plannen en leg de lat voor de kwaliteit hoog. Maar er wordt met mijn begeleiding een teamprestatie neergezet die leidt tot fantastisch resultaat. Na afloop is iedereen blij. De champagne kan dan open!

Ik ben gemiddeld 1,5 dag per week voor de collega’s van het productiehuis beschikbaar.  Ik neem deel aan de overleggen en werk, zover de Corona maatregelen dat toelaten, in de kantoren van Hedon.

100% succes

Resultaten

Positieve resultaten op het gebied van fondsenwerving & subsidies. Tot nu toe scoren we 100% bij alle aanvragen die zijn ingediend bij o.a. Fonds Podiumkunsten, VSB fonds, gemeenten, ect. 

 • Het verbeteren en ondersteunen van het culturele makersklimaat.
 • Versterken en verbeteren van de vaardigheden op het gebied van ondernemerschap, projectmanagement en het aanvragen van fondsenwerving & subsidies.
 • Meer rust, structuur en efficiëntie bij de uitvoerenden.

Wil je ook samen met mij aan de slag? Stuur mij een bericht via het veld hieronder.